Cách lấy mẫu màu trong Photoshop

  Kích vào nút bung Eyedropper trên thanh công cụ sẽ xuất hiện nhóm công cụ như sau:

A – Công cụ Eyedropper (I):
Công cụ này lấy một mẫu màu để tạo màu mới cho hôp màu Foreground hoặc background.Bạn có thể lấy mẫu màu trên file ảnh hiện hành hay bất kỳ vị trí nào trên màn hình làm việc. 

1-Chọn công cụ Eyedropper (I):
 

2-Để thay đổi kích thước mẫu, chọn 1 tùy chọn trong mục sample size trên thanh tùy chọn.


Point sample : Lấy chính xác giá trị của pixel màu tại vị trí click chuột 
3 by 3 Average, 5 by 5 Average, 11 by 11 Average, 31 by 31 Average, 51 by 51 Average, 101 by 101 Average :Lấy giá trị trung bình của số pixels màu mà bạn đã chọn tại vùng bạn click chuột.Ví dụ bạn chọn 5 by 5 Average thì sẽ lấy giá trị pixels trung bình trong phạm vi 5 x 5 pixels.
 
3-Chọn một trong các tùy chọn dưới đây trong mục sample trên thanh tùy chọn
.

-All Layer : Lấy mẫu màu trên tấc cả các Layer đang hiển thị 
-Current Layer: Lấy mẫu trên Layer hiện hành.

4- Thực hiện những việc sau đây: 
-Để chọn màu Foreground mới,bạn click chuột lên file ảnh tại vị trí bạn muốn lấy mẫu màu. Bạn cũng có thể click giữ chuột và rê trên file ảnh,màu Foreground sẽ được cập nhật ngay lập tức khi rê chuột,khi nhả chuột thì màu tại vị trí đó sẽ được chọn.
-Để chọn màu Background mới bạn bấm phím giữ phím Alt và thực hiện như lấy mẫu màu Foreground.


B-Công cụ Color Sampler Tool (I): 

Công cụ này dùng để “đánh dấu” vị trí cần lấy mẫu màu. Chọn công cụ, click lên file ảnh nơi cần lấy mẫu,một nút tròn sẽ xuất hiện đánh dấu vị trí đó và ngay lập tức Panel Info sẽ bung ra cho ta biết thông số màu tại vị trí bạn đã đánh dấu.Bạn có thể chọn tối đa 4 nút trên file ảnh.