Tài liệu học Photoshop

 - Bạn đang bắt đầu học thiết kế đồ họa, học thiết kế web bài viết sau giới thiệu với bạn những  tài liệu học photoshop hưu ích

- Photoshop là một chương trình tuyệt vời mà bạn chỉ muốn nhảy ngay vào và bắt đầu tạo dựng hình ảnh. Nhưng bạn hãy nhớ là nếu không được hướng dẫn bạn có thể bỏ lỡ mất rất nhiều kiến thức cơ bản mà lẽ ra bạn nên phải biết. Với cuốn sách này, bạn có thể học bằng thực hành, bạn sẽ không phải đợi lâu để được làm việc với Photoshop, bạn sẽ vừa học lý thuyết vừa làm những bài thực hành được chỉ cặn kẽ tới từng bước nhỏ một trong khi kỹ năng về Photoshop của bạn cứ tự nhiên phát triển. Những lời chỉ dẫn dễ hiểu, đi từ bước này đến bước khác, có câu hỏi ôn tập ở cuối mỗi chương sách sẽ giúp bạn học Photoshop một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất.

 

 

Bạn có thể Dowload các bài học tị đây

- Chương 1: Làm quen với môi trường làm việc  Download Chương 1       Chương 2: Cách sử dụng File Browser    Download Chương 2

———————–

- Chương 3: Cơ bản về chỉnh sửa ảnh Download Chương 3                        Chương 4: Làm việc với vùng lựa chọn  Download Chương 4

———————–

- Chương 5: Cơ bản về layer Download Chương 5                                            Chương 6: Masks và Channels Download Chương 6

———————–

- Chương 7: Chấm sửa ảnh Download Chương 7                                          Chương 8: Painting và Editing Download Chương 8

———————–

Chương 9: Cơ bản về công cụ Pen Download Chương 9                             Chương 10: Vector masks, paths and shapes Download Chương 10

———————–

- Chương 11: Những kỹ thuật layer tiên tiến Download Chương 11         Chương 12: Tạo các hiệu ứng đặc biệt   Download Chương 12

———————–

- Chương 13: Chuẩn bị hình để in ấn hai màu sắc  Download Chương 13   Chương 14: Sắp xếp các đối tượng lớp trong ImageReady  Download Chương 14

———————–

- Chương 15: Tạo lập liên kết trong một tấm hình  Download Chương 15     Chương 16: Tối ưu hoá hình ảnh trên trang web  Download Chương 16

———————–

- Chương 17: Tạo hiệu ứng Rollover cho trang web  Download Chương 17   

Chương 18: Tạo hình động cho trang web   Download Chương 18

———————–

- Chương 19: Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc   Download Chương 19

- Chương 20: Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp  Download Chương 20

———————–
Mật khẩu giải nénvietphotoshop